အခြေခံတိုင်းရင်းဆေးပညာပေးသင်တန်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ နှင့် ၃၀ ရက်။
 

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းတို့ ပူးပေါင်း ဖွင့်လှစ်သော အခြေခံတိုင်းရင်းဆေးပညာပေးသင်တန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ နှင့် ၃၀ ရက်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းရှိ သင်တန်းခန်းမတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။