မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ မန်တလေးတိုင်းဒေသကြီးသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၂၄-၆-၂၀၁၇)မှ (၂၅-၆-၂၀၁၇)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇြန္လ ၂၄ ရက္မွ ၂၅ ရက္ထိ။

 
 
 

မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်းမ မန်တလေးတိုင်းဒေသကြီးသို့
ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၂၄-၆-၂၀၁၇)မ
(၂၅-၆-၂၀၁၇)

မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်းမ ဥက်ကပြါမောက်ခဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့်အောင် သည်ဗဟိုအလုပ်အမုဆောင်များလိုက်ပါလျက်(၂၄-၆-၂၀၁၇)ရက်နေ့ နေ့လည်(၂း၃၀)အချိန်တွင်မိတီ်တလာ မြို့သို့ ရောက်ရိခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားတွင် အသင်းဥက်ကနြင့် ဗဟိုအလုပ်အမုဆောင်အဖဲဲွဲ့များ၊ မိတီ်တလာခရိုင်/မြို့နယ် မိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်းမ ဥက်ကနြင့်အဖွဲ့၀င်များ တက်ရောက် ခဲ့
ကြပြီးပထမဦးစွာမြန်မာနိုင်ငံမိခင်န
င့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်းဥက်ကကြအဖွင့်အမာစကားပြောကြား
ခဲ့ပြီးနောက် ခရိုင်၊မြို့နယ်အဖွဲ့၀င်များန
င့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်မိတီ်တလာမြို့နယ်အသင်းပိုင် မူကြိုကျောင်းသို့သွားရောက်ပြီးမူကြိုကလေးများအတွက်သွားတိုက်ဆေးနင့်သွားပွတ်တံများ၊မူကြိုကျောင်း အတွက် သင်ရိုးညှှန်းတမ်းစာအုပ်များကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍မိတီ်တလာမြို့နယ်မိခင် နင့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်းရုံးနင့်အသင်းပိုင်သားဖွားခန်းသို့ သွားရောက်ပြီး သားဆက်ခြားဆေး များ၊ကလေး အနီးနင့်အကျႌများ၊ကိုယ်၀န်ဆောင်အတွက်အာဟာရများနင့်မွေးလူနာများအတွက် ထောက်ပံ့ ငွေများပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အလားတူ (၂၅-၆-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် မန်တလေးတိုင်းဒေသကြီးသို့ သွားရောက်ပြီးပြည် သူလူထု အခြေပြုတီဘေီ၀ဒနာရ
င်များအား ပြုစုစောင့်ရောက်ခြင်း စီမံချက် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းအစည်းအေ၀းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အစည်းအေ၀းသို့အသင်းဗဟိုဥက်ကနြင့်ဗဟိုအလုပ်အမုဆောင်အဖွဲ့၀င်များ၊မန်တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်မုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဥက်ကနြင့်အဖွဲ့၀င်များ၊မန်တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန ဒုတိိုင်းဦးစီးမူး ဒေါက်တာယုယေု၀ ၊ခရိုင်နင့်မြို့နယ်မိခင်နင့်ကလေးစောင့် ောက်ရေးအသင်း ဥက်ကမျြားနင့်စေတနာ့၀န်ထမ်း တီဘီတာ၀န်ခံများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ပထမဦး စွာ ဗဟိုဥက်ကကြ အဖွင့်အမာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ဒေါက်တာယုယေု၀ကမန်တလေးတိုင်းဒေသကြီးTBရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်အကြောင်းကို င်းလင်းပါသည်။ ထို့နောက်စီမံချက်၀င်မြို့နယ်(၂၈) မြို့နယ်မ တီဘီ တာ၀န်ခံများက ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲ၊ အားနည်းချက်၊အားသာချက်များကိုတင်ပြကြရာအသင်းဗဟို ဥက်ကနြင့်အဖွဲ့ကပြန်လည်ရင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်မန်တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရ ခရိုင် (၇)ခရိုင်နင့်မြို့နယ်(၂၈)မြို့နယ်အတွက်အသင်း၀တ်စုံစရိတ်(၃၅)သိန်းကိုမန်တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိခင်နင့် ကလေးစောင့်ရောက်မုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက်ကထြံသို့ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အသင်း ဥက်ကကြ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်မူကြိုကျောင်း စစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည်များကို ညိနိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အသင်းဥက်ကနြင့်အဖွဲ့သည် အမရပူရမြို့နယ်အသင်းပိုင် နတ်ရေကန်မူကြိုကျောင်း၊တောင်
သမန်မူကြိုကျောင်းန
င့်မြို့မမူကြိုကျောင်းသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးပြီး ကလေးများအတွက် သွားတိုက်ဆေး နင့်သွားပွတ်တံများ၊သင်ရိုးညှှန်းတမ်းစာအုပ်များပေးအပ်ခဲ့ပြီးအုန်းချောသားဖွားခန်းနင့်အမရပူရမြို့မသားဖွား ခန်းတို့ အတွက်သားဆက်ခြားဆေးများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရ ပါသည်။