Contact

 

ျမန္မာနိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

သုခမလမ္း၊ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္

ေနျပည္ေတာ္။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း +၉၅ ၆၇ ၄၁၉ဝဝ၂၊၄၁၉ဝ၁၁၊၄၁၉ဝ၁၂

ဖက္စ္ +၉၅ ၆၇ ၄၁၉၀၀၁

အီးေမးလ္း [email protected]