မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ Ipas အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍သားပျက်သားလျှောပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ လူထုအကြားဖြန်ေ့၀ခြင်းသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (၇-၁၂-၂၀၁၇)မှ(၈-၇-၂၀၁၇)ထိ

၂၀၁၇ခုနစ်၊ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့
 

မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်း၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ Ipas အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍သားပျက်သားလျောပြုစုစောင့်ရောက်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ လူထုအကြားဖြန်ေ့၀ခြင်းသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
(၇-၁၂-၂၀၁၇)မ
(၈-၇-၂၀၁၇)ထိ
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်န
င့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်း၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနင့် Ipas အဖွဲ့ တို့ပူးပေါင်း၍ သားပျက်သားလျောပြုစုစောင့်ရောက်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ လူထုအကြား ဖြန်ေ့၀ခြင်းသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၇ခုနစ်၊ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့နံနက်(၉း၀၀)နာရီတွင်နေပြည် တော်၊ဒက်ခိဏသီရိမြို့နယ်၊သုခုမလမ်းရိ မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်း အစည်းအေ၀း ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံမိခင်န
င့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်း ဥက်ကြ ပါမောက်ခဒေါက်တာ စန်းစန်းမြင့်အောင်နင့်ဗဟိုအလုပ်အမုဆောင်များ၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမ တာ၀န်ရိသူများ၊စီမံချက်
၀င်မြို့နယ်များမ
မိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်မုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၀င်များ၊ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်
တော်များ၊ Ipas အဖွဲ့န
င့်သင်တန်းသူများ စုစုပေါင်း (၅၀)ဦး တက်ရောက်ကြပါသည်။
ပထမဦးစွာ အသင်းဥက်ကြ ပါမောက်ခဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့်အောင် မ
အဖွင့်အမာစကားပြောကြားပြီး ဒေါက်တာနင်းနင်းလွင် ၊ဒုတိယညှှန်ကြားရေးမူး(မိခင်နင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဌာနခွဲ)မိခင်နင့်ကလေး သေနုန်းကို အဓိကဖြစ်သောကိုယ်၀န်ပျက်ကျခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲပြနာများကိုပြည်သူလူထုအကြား အသိပညာဖြန်ေ့၀ပေးရာတွင် စေတနာ့၀န်ထမ်းအသင်း၀င်များ၏ အခန်းက႑မာလည်း အလွန်အရေးပါ
ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဒေါက်တာနီနီ၊Country Manager (Ipas)မ
သင်တန်းပြုလုပ်ရခြင်း၏အကြောင်း ကိုလည်းကောင်း အသီးသီးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို (၇-၁၂-၂၀၁၇)မ(၈-၁၂-၂၀၁၇)ထိ (၂)ရက်ကြာ သင်တန်းဖွင့်လစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရိပါသည်။