အသင်းဖွဲ့စည်းပုံ

မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကို ဗဟိုကောင်စီဝင်(၃၅)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ (၅-၇-၂ဝ၁၃)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစ အမှတ် (၁၉/၂ဝ၁၃)အရ  မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် (၁၅)ဦးအား ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်ချက်။   ။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၃၁-၃-၂ဝ၁၅) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာအရ ဂုဏ်ထူးဆောင်နာယကအဖွဲ့ဝင် (၃) ဦး ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။