ရည်ရွယ်ချက်

မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းသည် အေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် မိခင်နှင့်ကလေးများအပါအဝင် မိသားစုများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန် ပါဝင်ကူညီစောင့်ရှောက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျေးလက်ဒေသရှိ ပြည်သူလူထုအား အကျိုးပြုနိုင်ရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။

  • မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ မိခင်နှင့်ကလေးများ၊ မိသားစုများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းရန်၊ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ဖွဲ့စည်းထားရှိသော မြို့နယ်အသင်းများနှင့် အသင်းခွဲ များအား မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးအခြေခံပညာရပ်များကို စည်းရုံးဖြန့်ဖြူးပေးရန်၊

  • တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဖွဲ့စည်းထားရှိသော မြို့နယ်အသင်းများနှင့် အသင်းခွဲများအား ကျန်းမာရေးနှင့်  လူမှုရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ၊ အကူအညီများပေးရန်၊

  • မိသားစုများအား လိုအပ်သည့်အခါ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ၊  အကူအညီများပေးရန်၊

  • မြို့နယ်အသင်းများနှင့်အသင်းခွဲများအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ချောမောအဆင်ပြေစေရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

  • မိခင်၊ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်မိသားစုစီမံချက်များကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။