မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းတွင် ကထိန်သကငျ်န်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ ကျင်းပပြုလုုပ်စဉျ။ ၂၄.၁၀.၂၀၁၇

၂၀၁၇ခုနစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၂၄ )ရက်နေ့