လယေ်၀းမြို့နယ်ရှိ စမတောင် မဟာပရဟိတ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥယျာဉျ သို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

၂၀၁၇ ခုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့
 

၂၀၁၇ ခုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နင့်ကလေးစောင့်ရောက်ရေးအသင်း ဥက်ကဌ ပါမောက်ခ ဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့်အောင်၊ အတွင်းရေးမူး ဒေါက်တာနွယ်နီအုန်း င့် အဖွဲ့တို့သည် နေပြည်တော်၊ လယေ်၀းမြို့နယ်ရ စမတောင် မဟာပရဟိတ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥယျာဉျ သို့ သွားရောက်၍ အလူငွေနင့် ူဖွယ်ပစ်စည်းများအား ဆရာတော်ကြီးအား ဆပ်ကပ်လူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် မဟာပရဟိတ(စမတောင်) မူကြိုကျောင်းရ မူကြိုကလေးငယ်များအတွက် မူကြို၀တ်စုံများနင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥယျာဉျ (စမတောင်) ရိ အမျိုးသမီးများအတွက် အမျိုးသမီးလစဉျသုံးပစ်စည်းများအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။