၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားမိဘများသို့ ပန်ကြားချက်