မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ

 မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ(Reproductive Health Services)

 


 

၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အထိ (၅)နှစ်တာကာလအတွင်း မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းအခြေပြဇယား

  ၂ဝ၁၀ခုနှစ် ၂ဝ၁၁ခုနှစ် ၂ဝ၁၂ခုနှစ် ၂ဝ၁၃ခုနှစ် ၂ဝ၁၄ခုနှစ်

ပညာပေးအကြိမ်

၁၁၃ဝ၉၅

၁ဝဝ၆၉ဝ ၁၂၃၄၆၇ ၈၆၆၁၂ ၆၈၁၈၂
တက်ရောက်ဦးရေပေါင်း

၇၂၅၂၈၃၅

၆၅၅၇၇၄၄ ၆၁ဝ၅၇၈၈ ၃၆၇၉၃၈၃ ၂၈၁၆၁၃၃
ပညာပေးအကြိမ် (လူငယ်) ၁ဝ၄ဝ၈၄ ၉၂ဝ၂ဝ ၈၇၁၈၇ ၅၄၉၅၄ ၄၆၉၃၆
တက်ရောက်ဦးရေ (လူငယ်) ၃၇၈၁၉၄၃ ၄၁၈ဝ၉၉၆ ၉၆၅၁၂၈ ၂၁၇၁၉၁ ၁၈၅၂၅၃၃

မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးသင်တန်းများ  (Reproductive Health Training)

ဗဟိုဆရာဖြစ်သင်တန်းနှင့် မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အဆင့် ဆင့်ပွားသင်တန်းများ
မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး သက်ရွယ်/အုပ်စုတူအတွင်း     ပညာပေးသူ ဆရာဖြစ်သင်တန်း
ပျိုရွယ်သူမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သင်တန်းများ

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် ပျိုရွယ်သူကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲဆောင်ရွက်ခြင်း

 


အန္တရာယ်ကင်းသောမိခင်ဘဝ  (Safe Motherhood Programme)

  •  ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း
  •  သားဖွားခန်းလုပ်ငန်းများ —(Maternity Home Services)
  •  အရန်သားဖွားဆရာမများမွေးထုတ်ခြင်း
  •  မိခင်ရင်သွေးကျန်းမာရေးရိပ်မြုံ  (Maternity Waiting Home)

 

 

မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ၂ဝ၁၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အထိ သားဖွားခန်းပေါင်း (၁၃၅)ခုကို ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

သားဖွားဆရာမ စုစုပေါင်း (၁၅၉)ဦးနှင့် အရန်သားဖွားဆရာမများ စုစုပေါင်း (၁၅၄၇ဝ)ဦးတို့ကိုလည်း မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။